Jennies HelhetsHälsa

Kraniosakralterapi

Vår inneboende självläkningsförmåga

Kraniosakralterapi stödjer den inre kraften i din kropp och får din självläkningsförmåga att öka. Det är en mjuk och behaglig behandlingsmetod som hjälper dig både med fysiska och psykiska problem, som stress, värk, trauma, sjukdom med mera. Kroppen har en fantastisk förmåga till att läka, vi behöver bara ge den rätt förutsättningar. Kraniosakralterapi har förmågan att hjälpa kroppen hitta tillbaka till hälsa igen.

Biodynamisk kraniosakralterapi

I den Biodynamiska kraniosakralterapin uppmärksammar man människan som en helhet på ett fysiskt, emotionellt så väl som på ett andligt plan. Genom en varsam och lätt beröring med ett balanserat medvetande, skapar terapeuten en trygg, tillåtande och neutral plats för att hela kroppen ska hitta tillbaka till kraften där den självläkande förmågan finns.

Den biodynamiska kraniosakrala terapeuten prioriterar alltid att orientera sig mot hälsan hos patienten, man väntar och lyssnar tills patientens system visar sig och börjar komma till uttryck. På det sätt stödjer terapeuten patientens system att skapa nya relationer inom sig själv och kroppen börjar fungera som en helhet istället för skilda delar. Begränsade och spända områden kan då slappna av och återknyta sina relationer till kroppen som en helhet.

När kroppen upplevs som en helhet ökar kroppsmedvetenheten och det hjälper kroppen att göra sig av med spänningar. Avslappningen som möjliggörs av terapeutens orientering mot patientens hälsa, den lätta kunniga beröringen och förmågan att skapa en trygg och neutral relation, hjälper patienten att skapa en fördjupad relation till sin egen inneboende hälsa och kroppsvisdom. När det sker börjar den primära andningen att komma till uttryck genom kroppen och det är vid den punkt som den inneboende behandlingsplanen börjar visa sina prioriteringar.

Behandlingsplanen är kroppens egen hälsa och visdomsresurs och är en del av den intelligens som finns naturligt i kroppen från befruktning till döden. Intelligensen guidar kroppen till att forma sig själv redan i moders livmoder och är källan till den inneboende hälsan. Kraften som finns i hälsa hamnar ibland i bakgrunden vid traumatiska upplevelser.

Stillheten som är närvarande vid en behandling är läkande för både kropp och själ. Många upplever att de aldrig varit så lugna och avslappnade tidigare.

Vilka problem kan Kraniosakralterapi hjälpa dig med!

Om vi tänker oss att kroppen kan läka allt, blir möjligheterna obegränsade. Det för oss närmare sanningen om Kraniosakralterapi och speciellt vår kropps förmåga till självläkning. Det handlar inte bara om en behandlingsmetod utan om vi som människor är villiga att göra de förändringar som kroppen behöver. Kraniosakralterapi hjälper kroppen till en större medvetenhet och ger den möjligheter att läka och hitta tillbaka till hälsa.
Tittar vi på vilka olika besvär de flesta lever med idag, kommer här några konkreta punkter.

  • Stress och utbrändhet
  • Ångest
  • Alla olika sorters värk (fibromyalgi, ledgångsreumatism, huvudvärk, migrän med flera)
  • Nack-, rygg och höftproblem
  • Whiplash och tinnitus
  • Magbesvär
  • Sömnbesvär
  • Lindring av autoimmuna sjukdomar
  • Trauma

Behandlingen

Vid första behandlingstillfället får du redogöra för din sjukhistorik och vad du varit med om i livet. Det är till stor hjälp för mig som terapeut att ha kunskap om det som kan ha en inverkan på dina nuvarande symtom. Känner du inte dig bekväm i att berätta, är du varmt välkommen i alla fall. Det behövs inga ord i en behandling om det är vad som känns rätt för dig.

Därefter får du lägga dig på en bänk med kläderna på. Behandlingen inleds med en guidad avslappning, som du sedan kan använda dig av på egen hand. Behandlingen sker under lugna former för att skapa en känsla av trygghet och avslappning. Det ger dig goda förutsättningar för förändring och läkning.

Tänk gärna på att inte boka in något träningspass eller liknande efter behandlingen, då det är en fördel för din kropp och dig att ta det lite lugnt efteråt.

Behandlingen är ca 60 minuter (Behandling plus samtal )

Hur många behandlingar behövs?

Antal behandlingar är mycket individuellt. Rent generellt kan man säga att de besvär som nyligen har uppstått kräver färre behandlingar, medan besvär som har varit med länge ofta kräver fler behandlingar.

Varmt välkommen till mig!

Välkommen att boka tid via mail, sms eller telefon.

 

Ett par filmer om Kraniosakral terapi