Jennies HelhetsHälsa

Soul Body Fusion

Soul Body Fusion®

Det finns en kyss vi längtar efter med hela vårt liv som insats: andens kontakt med kroppen” Rumi

Föreställ dig hur det skulle vara att:
– Ha ständig kontakt med din själs ljus
– Vara lugn, fokuserad och fylld av energi
– Ha tillgång till din fulla kraft

När vi föds vibrerar vår kropp och själ på samma frekvens. Genom livet är vi med om många mer eller mindre svåra händelser som gör att vi förlorar en del av kontakten med vår själ. Kroppen och själen är inte längre i harmoni med varandra.
Vi har alla fantastiska själar och vackra ljuskroppar men allt för ofta är de osynkroniserade med vår fysiska kropp. Vi lever våra liv i halvskugga, oförmögna att dra till oss det välmående och det överflöd som är vår födslorätt.

När vi använder oss av Soul Body Fusion® skapar vi möjlighet för kropp och själ att förenas. Vi öppnar upp för vår oändliga potential så vi kan bli den vi är menade att vara.
Soul Body Fusion® är inte behandling, terapi eller en teknik.
Soul Body Fusion® är inte heller healing, även om det oftast leder till helande.
Soul Body Fusion® går bortom det vi hittills känt till.

Själen ropar efter en verklighetsupplevelse som den bara kan få av det fysiska livet. Kroppen ropar efter en odödlighetsupplevelse som bara själen kan ge den. När du tillåter dem att förenas vet du omedelbart hur det känns att vara den kärlek du är.
”Love without end” Glenda Green

Skaparen av Soul Body Fusion® är Jonette Crowley, som arbetar som andlig lärare sedan 30 år. Hon är grundare av Center for Creative Consciousness, en organisation som verkar för att främja mänsklighetens andliga uppvaknande.
Jonette är en upptäcktsresande – både på de inre planen och på hennes resor runt jorden. Hon är en modern shaman med starka intuitiva och helande krafter. Hon har en unik förmåga att hålla energier som ger andra möjlighet att upptäcka sina egna andliga gåvor och styrkor. Sedan slutet av 1980-talet har hon tagit emot och förmedlat andlig undervisning från sina guider White Eagle, Mark och Ashtatara. Med deras guidning leder Jonette kurser i andlig utveckling i USA och Europa. Hon leder även andliga äventyrsresor runt om i världen.

Vad är Soul Body Fusion®

Så här skriver Jonette i sin bok ”Förena kropp och själ med Soul Body Fusion®”
”Under de senaste århundradena har vi västerlänningar i naturvetenskapens anda skiljt kropp och själ åt. Själen – den omätbara, ologiska kraften – avfärdades och överlämnades åt religionerna, medan materien dissekerades och studerades som den enda verkligheten. Dualiteten fick oinskränkt makt. Inte nog med att man skiljde själen från vår fysiska gestalt, men man förnekade också vår inneboende gudomlighet. När religionerna placerade Gud utanför oss blev separationen mellan kropp och själ total. I jakten på fysisk överlevnad har vi identifierat oss med kroppen och förlorat själen, vår verkliga kärna. Enkelt uttryckt står vi främmande inför vårt eget sanna väsen.
I den rådande åtskillnaden mellan kropp och själ börjar en del människor sikta på andliga mål men på den vägen viftar de också bort värdet av livet på jorden. I stället för att lämna kroppen därhän, kan första steget i den andliga utvecklingen och vägen mot fysiskt och känslomässigt välbefinnande vara att föra samman själen med kroppen igen.

Ju mer vår själ smälter samman med kroppens celler, desto mer ser vi av en ofrånkomlig enhet. Enheten blir utgångspunkten för vår nya verklighet med hälsa, lycka, flöde och mening. Soul Body Fusion handlar inte om att uppnå enhet, utan snarare om att komma ihåg den enhet som redan finns inom oss.

Genom att komma i harmoni med våra högre aspekter – som jag kallar själen – öppnar vi dörren för att vårt tredimensionella, begränsade jag ska få uppleva mer storslagna verkligheter bortom tid och rum. Det händer saker som kan verka mirakulösa utifrån det lilla jagets perspektiv. När vi har kontakt med det högre jaget kan förändringar som framstår som fysiskt omöjliga eller verkar kräva stora ansträngningar ske omedelbart. När kropp och själ samarbetar som en helhet råder ingen brist. Som helhet är du en oöverträffad skapande kraft och det kan vara brist på kontakt med din egen själ som är den felande länken i din potential. Det är tillgången till våra mest fantastiska talanger som gör Soul Body Fusion så kraftfullt och ibland ger fantastiska resultat.

Skaparen av Soul Body Fusion® är Jonette Crowley, andlig lärare och författare till böckerna ”Örnen och Kondoren” och ”Förena kropp och själ med SoulBodyFusion” Läs mer på:  http://centerforcreativeconsciousness.com